חשוב לדעת – מונחים מעולם המיסוי

רשויות המס

1. ביטוח לאומי – התשלום למוסד לביטוח לאומי (מל"ל כפי שמופיע בפירסומים שונים) הוא למעשה חלק ממערכת המיסוי בארץ

ומוגדר כמסוי ישיר – מס המוטל על ההכנסה.

המל"ל נוהג להגדיר אותנו – "לקוחותיו", כמבוטחים.

כל תושב מעל גיל 18 חייב להיות מבוטח, כאשר לגברים חייבת להיות רציפות.

2. מס הכנסה (מ"ה) – מיסוי ישיר המוטל על הכנסתו החייבת של כל אזרח.

במס הכנסה ה"לקוח" נקרא נישום.

כל אזרח יחיד או תאגיד חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה אלא אם קיים פטור (כמו למרבית השכירים במשק)

חובת הגשת הדוח חלה על התא המשפחתי כולו , כולל ילדים עד גיל 18.

3. מס ערך מוסף (מע"מ) - זהו מיסוי עקיף המוטל על ההוצאה.

בעל העסק  נקרא עוסק.

המע"מ מוטל על מרבית השירותים והמוצרים הנמכרים בארץ.

קיימת הבינה בין שני סוגי עוסקים, עוסק פטור ועוסק מורשה.

חשוב להדגיש שההבחנה היא לצורך מע"מ בלבד ועוסק פטור אינו פטור מחובת הגשת דוחות למס הכנסה (כפי שרבים נוטים לטעות)

מונחים מתחום המס

1. מחזור – סך מחיר העסקאות המבוצעות בעסק

2. הכנסה -  סך כל ההכנסות של הנישום .

3. הכנסה מעסק/משלח יד – הכנסה מעבודה שאינה עבודת שכיר.

4. הכנסת עבודה – הכנסתו של השכיר . (תלוש שכר)

5. הכנסה חייבת – ההכנסה עליה משלמים מס, לאחר ניכויים,קיזוזים ופטורים

6. הוצאות – הבחנה עיקרית

א. הוצאה פירותית – הינה הוצאה החוזרת על עצמה מדי מחזור עסקים, כמו פרי עץ המתחדש מדי עונה.

מתחלקת ל-

1) הוצאה בייצור הכנסה – הוצאה  שבלעדיה העסק לא יתפקד – מלאי, שכר עבודה שכירות וכד'.

2) הוצאה מעורבת – הוצאה שיש בה גם מן השימוש הפרטי שאינו רק לטובת העסק – רכב, טלפון נייד

3) הוצאות אחרות – לא יותרו לעסק כהוצאה לקיזוז מהכנסותיו – קנסות, מסעדות …

ב. הוצאה הונית – הוצאה לרכישת נכס שייתן לעסק יתרון וישמש אותו במשך מספר שנים (ציוד, מכונות, מוניטין וכד')

 

7. מדרגות מס -  המס השולי (אחוז המס מהשקל האחרון) גדל עם העלייה בסך ההכנסה. המס מחושב מהשקל הראשון , מראית העין

כאילו אין מס על הכנסה נמוכה נובעת מהפחתת נקודות זיכוי, אשר סכומן גבוה מהמס המחושב.

8. ניכויים מההכנסה – על מנת להגיע להכנסה החייבת, מנוכים מההכנסות כל ההוצאות שהותרו בייצור הכנסה וכן תשלומים בשיעורים

שנקבעו לקופות גמל , ביטוח לאומי ואובדן כושר עבודה.

לאחר הניכויים הנ"ל מחשבים את המס בו חייב הנישום לפי מדרגות המס.

 

9. זיכויים ממס – מחולק כדלקמן:

זיכויים בעלי זיקה להכנסה ו/או לתשלום בפועל – ביטוחי חיים, ישובים מועדפים, תרומות,קופות גמל.

נקודות זיכוי - ניתנות על פי מצבו האישי של כל נישום, סכומן שווה לכולם והן מהוות הנחה מהמס המחושב.

10. מקדמות מס   - נישום נדרש בדרך כלל לשלם מקדמה על חשבון המס המחושב כאחוז מסוים מתוך מחזורו העסקי.

המקדמה משולמת מדי חדש/חודשיים (תלוי בהיקף העסקים) על מנת שלא ייווצר מצב של עודף או חוסר במס בסוף השנה.

האחוז הנדרש הוא על בסיס נתוני פעילות שנים קודמות ולעסק חדש על פי הממוצע הענפי אליו שייך העסק.

את המקדמות ניתן לשלם בבנק, בהוראת קבע ובכרטיס אשראי. https://www.shaam.gov.il/gmmikdamot

 

11. ניכוי מס במקור – על פי החוק כל משלם חייב לנכות מס במקור ממקבל התשלום. הסיבה היא שמס הכנסה אינו בוטח במקבל שידווח וישלם את מיסיו כחוק.הניכוי הוא חלק מהמקדמה ובעת חישוב תשלום המקדמה מפחיתים אותו מהסך לתשלום.

נישומים אשר אין להם בעיות עם מס ההכנסה יכולים ואף מקבלים פטור מניכוי מס במקור.

 

12. תיאומי מס – לשכירים אין תיק במס הכנסה. במידה והם עובדים ביתר ממקום עבודה אחד ו/או זכאים להקלות מס אחרות הם יכולים לפנות למשרד מס הכנסה הקרוב למקום מגוריהם , או באינטרנט, ולבקש ביצוע תיאום מס אותו הם ימסרו למעביד. https://www.misim.gov.il/shteummas

 

מונחים מתחום המע"מ

1. מס עסקאות – המס המוטל על כל עסקה במשק, נגבה ע"י העוסק מהקונה ומועבר על ידו מדי דווח לשלטונות מע"מ.

2. מס תשומות – המס המשולם ע"י הקונה/מקבל השירות , אם הוא עוסק מורשה יוכל לקזזו בדיווח למע"מ

3. עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי – כאשר מבצע העסקה אינו עוסק במע"מ אך על פי החוק העסקה חייבת במע"מ, בעיקר בעסקאות נדל"ן.

 

הדיווח למע"מ מבוצע מדי חודש/חודשיים בבנק/הוראת קבע /כרטיס אשראי https://www.shaam.gov.il/emdoch

במהלך הדרגתי יעברו העוסקים כולם לדווח מקוון.

רוצים לדעת עוד? מלאו הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

תגובות

הפוסט הזה פורסם בתאריך חשבונאות וביקורת לעסקים עם התגים , , , , , , , . קישור קבוע.
Disabled by Jetserver.