עדכון שכר המינימום מיום 1.4.2011


החל מיום 1.4.2011 עודכן שכר המינימום.

בעקבות העדכון גדל שכר המינימום החודשי ב-40 ₪.

להלן סכומי שכר המינימום המעודכן, החל מיום 1.4.2011:

שכר מינימום למבוגר

חודש
186 שעות לחודש
(עד 43 שעות שבועיות)
שעה יומי (6 ימים בשבוע) יומי (5 ימים בשבוע)
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה.
3,890.25 ₪ 20.92 ₪ 155.61 ₪ 179.52 ₪

שכר מינימום לנוער
173 שעות בחודש

גיל אחוז משכר מינימום

חודש
(עד 40 שעות שבועיות)

שעה

עד 16 70% 2,723.18 ₪ 15.74 ₪
עד 17 75% 2,917.69 ₪ 16.87 ₪
עד 18 83% 3,228.91 ₪ 18.66 ₪
חניך 60% 2,334.15 ₪ 13.49 ₪

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת
(בכפוף לאישור בהתאם לתקנות שכר מינימום עובדים בעלי יכולת עבודה מופחתת)

שיעור יכולת עבודה
ב %
אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,167.08 ₪
30 עד 40 40 1,556.10 ₪
40 עד 50 50 1,945.13 ₪
50 עד 60 60 2,334.15 ₪
60 עד 70 70 2,723.18 ₪
70 עד 80 80 3,112.20 ₪

פסח שמח וכשר

תגובות

הפוסט הזה פורסם בתאריך חשבונאות וביקורת לעסקים עם התגים . קישור קבוע.
Disabled by Jetserver.