שינויים בתשלום דמי מחלה 28.03.11


בתיקון שבוצע בחוק דמי מחלה (פורסם ברשומות ביום 28.3.11), הוגדל שיעור התשלום שיקבל עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה, כדלקמן:

יום מחלה שיעור התשלום המעודכן (החל מיום 1.4.2011) שיעור התשלום לפני התיקון
ראשון אין תשלום אין תשלום
שני 50% מהשכר הרגיל 37.5% מהשכר הרגיל
שלישי 50% מהשכר הרגיל 37.5% מהשכר הרגיל
רביעי ואילך 100% מהשכר הרגיל 75% מהשכר הרגיל

התיקון זה אינו חל במקרה בו העובד זכאי לתשלום דמי מחלה מיטיב לפי הסכם קיבוצי/ צו הרחבה/ חוזה עבודה אישי.

בנוסף, בוצע תיקון בנושא צבירת ימי מחלה:
חוק דמי מחלה קובע כי עובד צובר 1.5 ימי מחלה לכל חודש עבודה מלא שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.
במידה שהעובד לא עבד בחודש מסוים בכל ימי העבודה שבאותו חודש, יראו 25 ימי עבודה כחודש עבודה מלא, וחלק של חודש עבודה מלא יזכה את העובד בימי מחלה יחסיים.

בתיקון לחוק נקבע כי במקרה שבו נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן חמישה ימים – יראו 212/3 ימי עבודה כחודש עבודה מלא (במקום 25), וחלק של חודש עבודה מלא יזכה את העובד בימי מחלה יחסיים.

תחילת התיקונים האמורים מיום 1.4.2011 והם יחולו על דמי מחלה המגיעים בעד תקופת מחלה שמיום 1.4.2011, אף אם החלה לפני מועד זה.

פסח שמח וכשר

תגובות

הפוסט הזה פורסם בתאריך חשבונאות וביקורת לעסקים עם התגים , , . קישור קבוע.
Disabled by Jetserver.