אביב הגיע – פסח בא

חופשות חודש אפריל – מאי 2017

חודשים אפריל – מאי 2017 עמוסים בחגים ובמועדים ולהלן תמצית החקיקה בנושא :

 • על פי החוק –  חג ראשון של פסח –יום ג (11.4.17) ו שביעי של פסח יום ו (17.4.17) הם ימי שבתון, בתשלום.
 • על פי החוק  בערבי החג יום ב (10.4) ו יום א (16.4) יש לעבוד שעה אחת פחות מהרגיל.
  *העובד זכאי לבקש ממעבידו לא לעבוד בערב החג, בהתראה של 30 ימים מראש. זהו יום חופש על חשבון העובד.
 • עבודה בימי חול המועד – העבודה היא במתכונת רגילה אלא אם נהוג אחרת במקום העבודה.
 • ההחלטה לגבי עבודה בחול המועד היא על פי הסכמה בין המעסיק לבין העובד/ים, כמו גם תשלום בגין החופשה.
  *המעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת בימי חוה"מ בתנאי שהודיע להם שבועיים מראש, שהחופשה תהיה לפחות שבעה ימים ולעובד יש יתרת ימי חופשה צבורה.
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה  יום ב (24.4) – אינו יום חופשה.
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ב (1.5) – אינו יום חופשה, אך בני משפחה מדרגה ראשונה של חלל רשאים להיעדר מהעבודה ללא ניכוי משכרם.
 • יום הזיכרון הוא ערב יום העצמאות ועובדים בו שעה פחות.
 • יום העצמאות יום ג (2.5) – יום שבתון. אין להעסיק עובדים למעט ברשימה מסוימת של מקומות שקיבלו אישור. עובדים במקומות אלו זכאים לתשלום בתעריף ימי חג וכן ליום חופשה נוסף.
 • ל"ג בעומר יום א (14.5) – אינו יום חופשה.
 • שבועות יום ד (31.5) – יום חופשה.

שי לחג

שי לחג לעובד אינו מוגדר בחוק אלא לפי נוהג.
בכל מקרה שי לחג לעובד הוא "טובת הנאה" ויש לזקוף אותו לשכר העובד לצורך מס (מה חשבתם?)

מתנות ללקוחות ולספקים

 • מתנה ללקוח או ספק (למי שאינו שכיר בעסק) בארץ, מותרת כהוצאה עד לסכום של 210 ₪ לשנה במצטבר למקבל.
 • מתנה ללקוח או ספק (למי שאינו שכיר בעסק) בחול, מותרת כהוצאה עד לסכום של 15 דולר לשנה במצטבר למקבל.
 • בכל מקרה יש לנהל רישום מדויק ומפורט של שם המקבל, הקשר שלו לעסק ונסיבות מתן המתנה.

חודש מאושר ושמח לכולנו
חן נוי וצוות המשרד

תגובות

הפוסט הזה פורסם בתאריך ייעוץ עסקי וחניכה. קישור קבוע.
Disabled by Jetserver.