הפקדות עצמאי לאובדן כושר, קרן השתלמות וקיצבה – לשנת 2017

לקראת סוף שנה עולה השאלה כמה להפקיד לקופות השונות.
בטבלה הרצופה ניסיתי לתמצת את התשובה לשאלה כאשר חישוב הבסיס נעשה על בסיס גבר הזכאי ל2.25 נקודות זיכוי.

המס לכל שלב בהכנסה מחושב על בסיס כך שתשלומי ביטוח לאומי נדרשים בגין השנה שולמו.
חישוב המס הבסיסי משתנה בהתאם לנקודות הזיכוי המגיעות לכל אחד על פי מצבו המשפחתי אך חיסכון המס מההפקדות
אינו משתנה, אלא רק גובהן, כי ככל שיש יותר נקודות זיכוי בסיס המס נמוך ויש צורך בפחות הפקדות.
החישוב נעשה תחת הנחה של הפקדה מקסימלית לאובדן כושר עבודה ולעומת זאת ללא הפקדה כזו כלל.
להפקדות לקופות למינהן יש גם השלכה על תשלומי ביטוח לאומי כעצמאי המפורט בטבלה.

יש לשים לב לסכום ההפקדה ולחיסכון המס הנובע ממנה ולעשות את השיקול הכלכלי והתזרימי ולא רק את שיקול המס.
על פי חוק כל עצמאי (למעט חריגי גיל) חייב להפקיד לפנסיה לעצמאים כמפורט בטבלה – ללא תלות בהטבת מס אם קיימת.

רצ"ב קישור לחישוב נתוני הפקדות וחיסכון לצרכי מס בלבד (ללא ביטוח לאומי)
הטבת מס בהפקדה להשתלמות וקצבה

בקרן השתלמות קיימות שתי תקרות – האחת כמצוין בטבלה לצורך הטבת מס – וסך של 18,200 ₪ לשנה להטבה לצורך רווח הון בעתיד.
הנתונים בטבלה הינם לצרכי מידע בלבד ועשויים להשתנות בהתאם לפרטי המפקיד.

gemel_2017

תגובות

הפוסט הזה פורסם בתאריך כתבות טיפים ומיסוי. קישור קבוע.
Disabled by Jetserver.